Smarta länkar

Smarta länkar

Smarta länkar för dig som är intresserad av att fördjupa dig mer i kommunens arbete och utvärderingar. Skicka tips om fler länkar som borde vara med till solnapol@axbom.se eller @solnapol på Twitter.

Felanmälan och kontakt med Solna stad
Sedan januari 2015 har Solna stad ett kontaktcenter för alla ärenden. Det är ett nummer och en väg till felanmälan som gäller.

Förtroendemannaregister (Solna)
I Solna stads förtroendemannaregister kan du söka upp alla folkvalda politiker, se deras företroendeuppdrag och kontakta dem.

Kolada
Öppen data i Kolada. Följ kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Medborgarundersökningen
I medborgarundersökningen som utförs av SCB får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden: Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet, medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i, samt medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Politik och beslut (Solna)
En väldigt användbar sökning i diariet där man kan se vilka ärenden som kommer, e-handlingar och även protokoll på sådant som ligger i det förflutna.

Skolpejl (SVT)
Vill du veta hur betygen för årskurs 9 ser ut på skolorna där du bor? Eller jämföra hur många lärare olika skolor har per elev? Eller kanske bara ta reda på vilka skolor som finns i närheten? Då är Skolpejl tjänsten för dig!

Skolinspektionen: Beslut och rapporter
Här kan du söka tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten och översiktlig information om anmälningar.

Skolinspektionen: Statistik och utvärdering
Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet

SKL: Information till alla
Fler medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunens webbplats. SKL genomför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete.