$wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> $wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> SolnaPol http://solnapol.se Politik och nyheter i Solna Thu, 18 Jan 2018 14:07:48 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Fortsatt strid om Råstasjön – SVT Stockholm http://raddarastasjon.se/2544/okategoriserade/fortsatt-strid-om-rastasjon-svt-stockholm Thu, 18 Jan 2018 14:07:48 +0000 http://raddarastasjon.se/?p=2544 SVT hade i dagens morgonsändning ett reportage om naturreservatet vid Råstasjön. Så här inleder SVT sitt reportage:

Efter många års kamp mellan naturvänner och kommunen har Råstasjön i Solna utsetts till naturreservat. Men trots att kommunen nu fredar sjön är många återigen kritiska, nu till reservatets utformning.

– Det är ett rent PR-jippo, när man gör det här istället för att göra ett ordentligt reservat med buffertzoner, för att skydda området mot framtida förbyggelse, säger Lars-Ove Löf ur nätverket ”Rädda Råstasjön”.

Gruppen har stridit sedan 2012 då Solna kommun tillkännagav sina planer om att bygga 1.800 bostäder nära sjön.

Förslaget bantades till 700 bostäder men ivriga motståndare drev fallet ända upp i mark- och miljööverdomstolen där alla planer på bostadsbyggnation inom strandskyddsområdet krossades.

Läs resten av reportage här, och se på videon nedan.

]]>
3 frågor till… Sandra Lindström http://solna.vansterpartiet.se/vara-politiker/3-fragor-till-sandra-lindstrom/ Thu, 18 Jan 2018 11:04:43 +0000 http://solna.vansterpartiet.se/?p=5167 Sandra Lindström är 27 år och bor i Huvudsta. Hon jobbar som folkhögskollärare och som politisk sekreterare för Vänsterpartiet Solna. Sandra sitter också i kultur- och fritidsnämnden och är förstanamnet på Vänsterpartiet Solnas lista inför valet till kommunfullmäktige 2018. 1) Varför är du vänsterpartist? För att vänsterpartiet alltid står upp för den som behöver hjälp att göra sin röst hörd. Jag gick med i Vänsterpartiet under hösten 2015 när debatten om migrationskrisen var som mest intensiv, och Vänsterpartiet var det enda parti som gav en röst till de mest utsatta. Vi vänsterpartister är övertygade om att samhällsproblemen går att lösa och jobbar stenhårt för att bygga ett bättre samhälle för alla – inte bara för några få. 2) Varför kandiderar […]

]]>
Kristdemokraterna överger skip-stop http://wp.kristdemokraterna.se/solna/2018/01/16/kristdemokraterna-overger-skip-stop/ Tue, 16 Jan 2018 05:00:34 +0000 http://wp.kristdemokraterna.se/solna/?p=3396 Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstrafiken. Undantaget är linjen till Nynäshamn, där reformen gett bättre resultat.

Sedan den 10 december har pendeltågen fått nya linjer som hoppar över stationer. När tågen har varit försenade har pendeltågen blivit överfulla, exempelvis vid Ulriksdals station där det skett en påtaglig försämring. Samtidigt har resorna inte blivit mer än max fem minuter snabbare för pendlare från Märsta och Södertälje.

– Skip-stop kom inte att fungera som det var tänkt. Istället för små restidsvinster för resenärer långt ut i systemet har vi nu en situation där folk nära stan tvingas vänta längre än vad resan tar. Det är helt oacceptabelt. För mig är det högsta prioritet att solnabornas pendeltågstrafik återgår till det normala, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd i Solna.

]]>
Skydda Vasalundsparken! http://raddarastasjon.se/2538/okategoriserade/skydda-vasalundsparken Mon, 15 Jan 2018 18:16:04 +0000 http://raddarastasjon.se/?p=2538 Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lätttillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvardratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Vi kräver nu:
1. Att breddningen av Dalvägen stoppas. 21.5 meters vägbana motsvarar en sexfilig motorväg, vilket är helt orimligt. De tolv träden är oersättliga och får under inga omständigheter avverkas. För att ge mer plats åt cykel och gångtrafik kan den befintliga vägbanan, trottoaren och gatuparkeringen omdisponeras.

2. Att Vasalundsparken ges ett permanent skydd som parkyta i detaljplanen för att hindra framtida exploateringar. Dagens och framtidens Solnabor samt de många tusen personer som arbetar i Arenastaden behöver tillgång till närnatur.

3. Att Solna stad tar fram en skötselplan för parken som innebär att natur- och rekreationsvärden i parken förstärks. Möjliga åtgärder innefattar träd- och buskplantering, proaktiv skötsel av äldre träd, plantering av blomsterängar och uppsättning av insekts- fågel- och fladdermusholkar.
Kom på söndag kl 13 och visa att du vill skydda parken från exploatering!

]]>
Jobba med oss! Vi söker valarbetare/kommunikatör http://solna.vansterpartiet.se/nyheter/jobba-for-oss-vi-soker-valarbetare-kommunikator/ Mon, 15 Jan 2018 09:56:39 +0000 http://solna.vansterpartiet.se/?p=5157 Inför valrörelsen 2018 söker vi dig som vill jobba för Vänsterpartiet Solna. Du kommer att arbeta tillsammans med våra politiska sekreterare med att stärka upp Vänsterpartiet Solnas kommunikationsarbete. Framåt valet kommer arbetet även att omfatta praktiskt och administrativt valarbete. Din uppgift kommer att vara att skapa konkurrenskraftig och målgruppsanpassad politisk kommunikation för Vänsterpartiet Solna. Arbetsuppgifterna inkluderar att framställa film, bild, tryckmaterial och digitalt material till våra sociala medier. Utöver detta kommer du även skriva olika sorters texter såsom flygblad, artiklar m.m. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter inom film, grafisk design, fotografering och textproduktion, samt av strategiskt kommunikationsarbete. Du behöver ha god kunskap om Vänsterpartiets politik och dela våra värderingar. Du behöver också vara stresstålig, ha god […]

]]>
Isen lägger sig allt mer på Råstasjön http://raddarastasjon.se/2533/okategoriserade/isen-lagger-sig-allt-mer-pa-rastasjon Thu, 11 Jan 2018 18:44:46 +0000 http://raddarastasjon.se/?p=2533 Det har inte varit speciellt kallt i vinter, men trots det så ligger isen på Råstasjön och skridskoåkarna är ute.

Men fortfarande så är de två omrörarna som ska hålla öppet vatten för våra vattenfåglar inte igång. Trots att dessa felanmäldes i början av december, och att Solna lovat att det ska knackas is manuellt för att hålla öppet vatten så började detta knackande först i måndags, 8 januari.

Det är inte acceptabelt att Solna beställer en tjänst, och sedan inte följer upp att den verkligen levereras.

Foto Lotta Quiding

Nu har vi ett läge där andfåglarna trängs i den lilla fickan med rörligt vatten vid utloppet av sjön. En plats som är känd för sitt smutsiga vatten med oändligt mycket skräp. Hur påverkar det gräsänder och andra?

 

I sydväst där bland annat hägrarna får sin fisk är det minimalt med öppet vatten, och i princip har änderna flytt fältet och kvar är bara kanadagässen. Bilderna nedan är tagna efter två dagar med minusgrader. Notera att det redan fryst till ny is där det knackats för et par timmar sedan.

Visst är det ett Vasst reservat som vi fått!

Isen brer ut sig allt mer

Bara kanadagässen vill vara kvar

 

]]>
Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö http://wp.kristdemokraterna.se/solna/2018/01/04/kameraovervakning-for-en-tryggare-stadsmiljo/ Thu, 04 Jan 2018 07:01:15 +0000 http://wp.kristdemokraterna.se/solna/?p=3393 Alliansen i Solna har tagit initiativ för att skapa en tryggare stadsmiljö vid Friends Arena och Mall of Scandinavia. Tillsammans med polisen och företagen i Arenastaden kommer Solna stad att ansöka om tillåtelse för kameraövervakning vid Stjärntorget och andra platser i området. Målsättningen är att också kunna sätta upp kameraövervakning i andra områden som staden och poliser finner är angelägna att övervaka.

Alliansen i Solna arbetar för att Solna ska vara en trygg plats för alla. I årets budget satsas 10 miljoner kronor på fortsatta trygghetsåtgärder i staden. Tillsammans med andra genomförda trygghetsåtgärder som bättre belysning, mer fotpatrullerande poliser och tryggare utemiljöer kommer kameraövervakning att vara ett effektivt verktyg för att skapa en tryggare och säkrare stad.

– Kameraövervakning avskräcker en del kriminella, samtidigt som det är enklare att sätta dit brottslingar när gärningen finns på film. Det är en viktig satsning för ökad trygghet i Solna, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i trygghetsrådet.

 

]]>
Solna stad förenklar för volontärer http://wp.kristdemokraterna.se/solna/2018/01/03/solna-stad-forenklar-for-volontarer/ Wed, 03 Jan 2018 06:02:43 +0000 http://wp.kristdemokraterna.se/solna/?p=3391 Solna stad har många volontärer inom flera av stadens verksamheter. För att kunna effektivisera arbetet med volontärer kommer staden därför att göra det enklare att knyta samman volontärer och stadens olika verksamheter.

Staden har en mängd volontärer i sin verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har volontärer från Bergshamra PRO som hjälper till med läxläsning, kultur- och fritidsnämnden driver projektet ”låna en solnabo” och omvårdnadsförvaltningen har över hundra volontärer i förvaltningens olika seniorverksamheter.

Solnas stads volontärer utgörs av både enstaka privatpersoner och civilsamhället, i form av organisationer och föreningar. Dessa fyller en viktig funktion i stadens olika verksamheter.

För att effektivisera arbetet har statsledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en samlingssida på Solna stads webbplats med information om möjliga vägar till volontärsarbetet och med kontaktinformation till berörda frivilligorganisationer. Även kontaktcenter ska kunna assistera och guida de kommunmedborgare och föreningar som är intresserade att engagera sig som volontärer.

– De insatser som stadens volontärer gör är ovärderliga. Det är viktigt att staden gör vad den kan för att underlätta för de människor som vill engagera sig ideellt för stadens och solnabornas bästa, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd ordförande i omvårdnadsnämnden.

]]>
Ytterligare byggbodar intill Råstasjön http://raddarastasjon.se/2526/okategoriserade/ytterligare-byggbodar-intill-rastasjon Sat, 30 Dec 2017 23:34:47 +0000 http://raddarastasjon.se/?p=2526 Under mellandagarna annonserade Solna stad diskret att man avser att bevilja PEAB ett tidsbegränsat bygglov för ytterligare bodar utöver det tiotal som redan står uppställda på Evenemangsgatan. Vi som engagerat oss för Råstasjön känner en oro för att detta är ännu ett steg mot att permanent bebygga platsen, något som alliansens raljanta uttalanden på Solna Kommunfullmäktige den 18 december också bekräftade. Det vi sett historiskt är att så kallat tidsbestämda bygglov gör att värdefull grönyta hårdgörs permanent, att naturmark som Solna och PEAB lovat återställa år efter år används som uppställningsyta och parkeringsplats och att utlovade insatser som trädplantering och dagvattenrening aldrig sker.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbybergs yttrande kring bygglovet finns att läsa här.

Solnas skiss, med bland annat träd efter Evenemangsgatan.

]]>
God Jul och ett Gott Nytt År! https://solna.sd.se/god-jul-och-ett-gott-nytt-ar/ Sat, 23 Dec 2017 19:52:05 +0000 https://solna.sd.se/?p=18008

]]>