Författare avVänsterpartiet

Vänsterpartiet

76 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Vänsterpartiet anser att bostadsbrist vi har är ett stort problem. Fler hyresrätter är en av de allra viktigaste politiska frågorna just nu. Vänsterpartiet är det parti som arbetar allra mest för fler hyresrätter vi har länge drivit kravet om att enbart bygga hyresrätter i...

: -
0
Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer att alla kvinnor som är offer för våld behöver och har rätt att få stöd...

: -
0
De allra flesta i Sverige tycker inte att skattefinansierade välfärdsverksamheter ska utgöra en källa för privata vinster. Det hänger nog ihop med en förståelse för att detta är själva kärnan av samhällelig välfärd – att slippa vara konsument och upphöjas till medborgare. Efter valet...

: -
0
Vänsterpartiet vill göra Solna mer jämlikt och föreslår en lista på kommunal service som ska garanteras i alla medborgares närmiljöer Solna har idag en ojämlikhet mellan stadsdelarna. Vissa stadsdelar har sämre utemiljö och det saknas kommunal service såsom skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningslokaler. Vänsterpartiet...

: -
0
Opinionen mot Alliansens och Bergshamrapartiets förslag att privatisera Bergshamraskolan blev för stark. De styrande partierna i (M), (L), (C), (KD) tillsammans med Bergshamrapartiet missbedömde fullständigt den reaktion som skulle komma på deras kuppartade försök till privatisering. Föräldrar, elever och personal reagerade starkt och vill...

: -
0
Vänsterpartiet i Solna anser att kortare arbetstid är lösningen på det samhällsproblem vi har idag där fler och fler bränner ut sig på sina jobb medan andra går arbetslösa. Partiet har lagt förslag om att införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom både äldreomsorgen...

: -
0
Vänsterpartiet kommer inte ställa sig bakom alliansens förslag att privatisera Bergshamraskolan.Vänsterpartiet anser att skolan ska drivas i offentlig regi eller utan vinstintresse. Vi anser att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel i Solna men om detta beslut går igenom kommer snart...

: -
0
Julen ses ofta som fridens högtid. Men precis som vid alla storhelger och långledighet ökar våldet i nära relationer under julen. Barn är hemma från skolan, vuxna är lediga från jobbet och inte sällan är även alkohol inblandat Julen innebär inte att kvinnofrid och...

: -
0
Sänkta inkomstkrav för att få en hyresrätt och kompiskontrakt är två av kraven i Vänsterpartiets bostadsprogram ”Dags för hyresrätter”. På kommunfullmäktige idag 19 december debatteras frågorna. Via denna länk kan du följa debatten via webb-TV.  För Vänsterpartiet är rätten till bostad en viktig och...

: -
0
Pressmeddelande från Vänsterpartiet Solna, 16 december 2016   Vänsterpartiets förslag att området runt Råstasjön ska bevaras har äntligen vunnit gehör hos alliansen. Men det har tagit lång tid och ihärdig kamp för att nå dit vi är idag. Vi välkomnar därför alliansens förslag till...