Författare avVänsterpartiet

Vänsterpartiet

79 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
På senaste kommunfullmäktige i måndags debatterades frågan om krav på kollektivavtal eller villkor i enlighet med kollektivavtal för de upphandlade verksamheterna i staden. Det var Vänsterpartiet som tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställde några frågor i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M)....

: -
0
Måndagen den 27 mars sammanträdde Kommunfullmäktige i Solna och ärende nr 15 hette: ”Riktlinjer till Bostadsförsörjning”. Under denna punkt skulle vi diskutera om vad det är som ska prioriteras i nybyggnationen i Solna samt var man skulle bygga. Alliansens förslag innebär att bostadsrätter fortsatt...

: -
0
  Den 25 mars i år höll vi årets årsmöte för vår förening med stort engagemang från våra ledamöter i KF, våra medlemmar, och särskilt klimatgruppen som gjorde det möjligt för deltagarna att ta sitt klimatavtryck och göra oss medvetna om effekten som vår...

: -
0
Vänsterpartiet anser att bostadsbrist vi har är ett stort problem. Fler hyresrätter är en av de allra viktigaste politiska frågorna just nu. Vänsterpartiet är det parti som arbetar allra mest för fler hyresrätter vi har länge drivit kravet om att enbart bygga hyresrätter i...

: -
0
Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer att alla kvinnor som är offer för våld behöver och har rätt att få stöd...

: -
0
De allra flesta i Sverige tycker inte att skattefinansierade välfärdsverksamheter ska utgöra en källa för privata vinster. Det hänger nog ihop med en förståelse för att detta är själva kärnan av samhällelig välfärd – att slippa vara konsument och upphöjas till medborgare. Efter valet...

: -
0
Vänsterpartiet vill göra Solna mer jämlikt och föreslår en lista på kommunal service som ska garanteras i alla medborgares närmiljöer Solna har idag en ojämlikhet mellan stadsdelarna. Vissa stadsdelar har sämre utemiljö och det saknas kommunal service såsom skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningslokaler. Vänsterpartiet...

: -
0
Opinionen mot Alliansens och Bergshamrapartiets förslag att privatisera Bergshamraskolan blev för stark. De styrande partierna i (M), (L), (C), (KD) tillsammans med Bergshamrapartiet missbedömde fullständigt den reaktion som skulle komma på deras kuppartade försök till privatisering. Föräldrar, elever och personal reagerade starkt och vill...

: -
0
Vänsterpartiet i Solna anser att kortare arbetstid är lösningen på det samhällsproblem vi har idag där fler och fler bränner ut sig på sina jobb medan andra går arbetslösa. Partiet har lagt förslag om att införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom både äldreomsorgen...

: -
0
Vänsterpartiet kommer inte ställa sig bakom alliansens förslag att privatisera Bergshamraskolan.Vänsterpartiet anser att skolan ska drivas i offentlig regi eller utan vinstintresse. Vi anser att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel i Solna men om detta beslut går igenom kommer snart...