Författare avModeraterna

Moderaterna

177 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i Solna. Samtidigt stärks stödet i de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till barn och ungdomar för att dämpa de negativa konsekvenserna av bidragsberoende. – Det är glädjande att andelen barn och ungdomar som lever i familjer...

: -
0
  Delegationen för unga till arbete (DUA), besökte Solna den 12 december för att ta del av kommunens metoder för att minska ungdomsarbetslösheten. Solna utmärker sig genom att ha lägre ungdomsarbetslöshet än generell arbetslöshet. – Det är glädjande att Solna kan inspirera andra att göra bra...

: -
0
Läs senaste numret av vår tidning Solna Aktuellt

: -
0
Den 8 december invigde dansskolan Sinclair sin första stockholmsetablering i Industriviadukten, på gränsen mellan Hagalund och Råsunda. Fastighetsägaren Råsunda Förstads AB hälsar en av landets främsta dansskolor välkommen till Solna. I och med etableringen av Sinclair, fortsätter stadsutvecklingen och trygghetssatsningen kring Industriviadukten. Flera nya hyresgäster...

: -
0
  Byggnadsnämnden i Solna har efter ett nämndinitiativ från allianspartierna beslutat om riktlinjer för bygglovsbefrielse för solceller på en- och tvåbostadshus.   Förenklat innebär riktlinjerna att för hus där ingen typ av särskilda skyddsvärden är aktuella kan 1/3 av takytan täckas utan att bygglov behöver sökas. För de...

: -
0
Under hösten 2016 genomfördes en brukarundersökning bland alla som varit i kontakt med socialtjänstens myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruk – och beroendevård. Brukarundersökningen är en del i att stärka kvaliteten i verksamheten. Totalt inkom 162 svar. – I socialtjänstens myndighetsutövning görs...

: -
0
Det är Wåhlins Fastigheter AB som genom om- och tillbyggnad av fastigheten Bellona 5 i Vasalund bygger cirka 65 hyreslägenheter, en förskola samt LSS-bostäder. Wåhlins medfinansierar även utbyggnad av Solnas nya tunnelbanelinje med cirka 3,4 miljoner kronor. – Med fler hyresrätter och ny förskola med...

: -
0
  Solna stad tar sitt ansvar för att bosätta 268 flyktingar som anvisningslagen kräver. När staten pekade på Solna som ankomstkommun för flyktingbarn för tio år sedan tog kommunen också ett stort ansvar. På senare tid har de som anvisats till de tillfälliga bostäderna, så kallade...

: -
0
Alliansens budget 2017 har klubbats igenom och med den satsningar på 36 miljoner fördelat på trygghet för äldre, strategiskt miljöarbete, trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt upprustning av stadens lokaler. Satsningarna från 2016 på skola, lärare och stadsmiljö permanentas samtidigt och de ekonomiska ramarna höjs med...

: -
0
Solna stad lämnar ägandet i Friends Arena. Det är klart efter att en överenskommelse träffats med Fabege om att bolaget tar över Solna stads ägande. – Det är inte en kommunal uppgift att driva eller äga arenor, utan det ska kommersiella aktörer göra. Vi har...