$wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> $wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> Moderaterna | SolnaPol | Sida 3
Författare avModeraterna

Moderaterna

179 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
  Under gårdagens kommunfullmäktige klubbades exploateringsavtalet för kvarteret Startboxen som bland annat omfattar cirka 500 lägenheter. Minst 25 procent blir fyror eller större i syfte att möta behovet bland barnfamiljer. Det här är det första exploateringsavtalet som klubbas där önskemålet om större lägenheter finns med....

: -
0
  Efter årsskiftet har Migrationsverkets skuld till Solna på 120 mkr minskat med 40 mkr netto. Migrationsverket har påbörjat utbetalningar för att minska skulden men när resterande 80 mkr regleras är oklart. – Under hösten har vi efterfrågat hur och när skulden ska betalas. Det handlar...

: -
0
Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i Solna. Samtidigt stärks stödet i de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till barn och ungdomar för att dämpa de negativa konsekvenserna av bidragsberoende. – Det är glädjande att andelen barn och ungdomar som lever i familjer...

: -
0
  Delegationen för unga till arbete (DUA), besökte Solna den 12 december för att ta del av kommunens metoder för att minska ungdomsarbetslösheten. Solna utmärker sig genom att ha lägre ungdomsarbetslöshet än generell arbetslöshet. – Det är glädjande att Solna kan inspirera andra att göra bra...

: -
0
Läs senaste numret av vår tidning Solna Aktuellt

: -
0
Den 8 december invigde dansskolan Sinclair sin första stockholmsetablering i Industriviadukten, på gränsen mellan Hagalund och Råsunda. Fastighetsägaren Råsunda Förstads AB hälsar en av landets främsta dansskolor välkommen till Solna. I och med etableringen av Sinclair, fortsätter stadsutvecklingen och trygghetssatsningen kring Industriviadukten. Flera nya hyresgäster...

: -
0
  Byggnadsnämnden i Solna har efter ett nämndinitiativ från allianspartierna beslutat om riktlinjer för bygglovsbefrielse för solceller på en- och tvåbostadshus.   Förenklat innebär riktlinjerna att för hus där ingen typ av särskilda skyddsvärden är aktuella kan 1/3 av takytan täckas utan att bygglov behöver sökas. För de...

: -
0
Under hösten 2016 genomfördes en brukarundersökning bland alla som varit i kontakt med socialtjänstens myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruk – och beroendevård. Brukarundersökningen är en del i att stärka kvaliteten i verksamheten. Totalt inkom 162 svar. – I socialtjänstens myndighetsutövning görs...

: -
0
Det är Wåhlins Fastigheter AB som genom om- och tillbyggnad av fastigheten Bellona 5 i Vasalund bygger cirka 65 hyreslägenheter, en förskola samt LSS-bostäder. Wåhlins medfinansierar även utbyggnad av Solnas nya tunnelbanelinje med cirka 3,4 miljoner kronor. – Med fler hyresrätter och ny förskola med...

: -
0
  Solna stad tar sitt ansvar för att bosätta 268 flyktingar som anvisningslagen kräver. När staten pekade på Solna som ankomstkommun för flyktingbarn för tio år sedan tog kommunen också ett stort ansvar. På senare tid har de som anvisats till de tillfälliga bostäderna, så kallade...