Författare avModeraterna

Moderaterna

177 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Av de avslagsbeslut rörande ekonomiskt bistånd som togs i Solna under 2016 var 99,7 procent korrekta. Under 2016 var det endast fyra ärenden där förvaltningsrättens dom gick emot nämnden. – I Solna har vi under många år arbetat med att minska utanförskapet genom Solnamodellen. Solnabor...

: -
0
Signalisten planerar för cirka 500 lägenheter, varav 140 är trygghetsboenden som Solnas seniorer har förtur till. Lägenheterna kommer att komplettera dagens bestånd som består av cirka 4000 hyreslägenheter och färdigställas de kommande 3–5 åren. – Arbete pågår hela tiden med att få fram planer och...

: -
0
Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola i två våningar i direkt anslutning till Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden. – I och med detta beslut tryggas tillgången även på förskoleplatser i området, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden. Samlokaliseringen med...

: -
0
Under 2016 blev 19 ensamkommande flyktingbarn anvisade av migrationsverket till Solna. Samma siffra 2015 var 81. Därmed dämpas de negativa effekterna av regeringens sänkta ersättningar för mottagandet av ensamkommande till kommuner. – Regeringen har för avsikt att den 1 juli sänka ersättningen till kommunerna för...

: -
0
På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare. Regeringen försöker driva igenom ett kontroversiellt...

: -
0
Solna visar bra resultat när arbetsmarknadsinsatserna utvärderas. Trots ökat flyktingmottagande har Solna för tionde året i rad lyckats få två av tre i arbete genom Solnamodellen (mer än 65 procent). Solna rankas även som nummer ett i Sverige sett till andel flyktingar i förvärvsarbete....

: -
0
Månadsuppföljningen av ekonomiskt bistånd i Solna visar att kostnaderna var rekordlåga i januari 2017. Antalet hushåll ökar till totalt 215 stycken vilket är den tredje lägsta nivån någonsin för årets första månad. – Tack var Solnamodellen och aktivt arbete med att minska bidragsberoendet, har vi...

: -
0
  Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för 11 våningar över jord i kv Patienten 1 i Hagastaden, precis på gränsen till Stockholm. I byggnaden kommer St Eriks ögonsjukhus att flytta in. – Vi är glada att kunna bereda denna viktiga verksamhet plats i...

: -
0
  Under gårdagens kommunfullmäktige klubbades exploateringsavtalet för kvarteret Startboxen som bland annat omfattar cirka 500 lägenheter. Minst 25 procent blir fyror eller större i syfte att möta behovet bland barnfamiljer. Det här är det första exploateringsavtalet som klubbas där önskemålet om större lägenheter finns med....

: -
0
  Efter årsskiftet har Migrationsverkets skuld till Solna på 120 mkr minskat med 40 mkr netto. Migrationsverket har påbörjat utbetalningar för att minska skulden men när resterande 80 mkr regleras är oklart. – Under hösten har vi efterfrågat hur och när skulden ska betalas. Det handlar...