$wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> $wpsc_last_post_update = 1510841248; //Added by WP-Cache Manager $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> Moderaterna | SolnaPol | Sida 2
Författare avModeraterna

Moderaterna

179 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende alternativt i en träningslägenhet. Cirka 100 solnabor erbjuds stödet som sedan 2002 har varit en upphandlad tjänst. Nu har socialnämnden beslutat att driva verksamheten i kommunal drift. – I varje...

: -
0
På kommunstyrelsen den 12 mars beslutades att Solna stad ännu en gång ska samarbeta med övriga Sörab-kommuner om att ta fram en ny avfallsplan att efterträda den nuvarande som gäller till och med 2020. – Det gläder mig att Solna och övriga norrortskommuner förnyat jobbar...

: -
0
Av de avslagsbeslut rörande ekonomiskt bistånd som togs i Solna under 2016 var 99,7 procent korrekta. Under 2016 var det endast fyra ärenden där förvaltningsrättens dom gick emot nämnden. – I Solna har vi under många år arbetat med att minska utanförskapet genom Solnamodellen. Solnabor...

: -
0
Signalisten planerar för cirka 500 lägenheter, varav 140 är trygghetsboenden som Solnas seniorer har förtur till. Lägenheterna kommer att komplettera dagens bestånd som består av cirka 4000 hyreslägenheter och färdigställas de kommande 3–5 åren. – Arbete pågår hela tiden med att få fram planer och...

: -
0
Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola i två våningar i direkt anslutning till Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden. – I och med detta beslut tryggas tillgången även på förskoleplatser i området, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden. Samlokaliseringen med...

: -
0
Under 2016 blev 19 ensamkommande flyktingbarn anvisade av migrationsverket till Solna. Samma siffra 2015 var 81. Därmed dämpas de negativa effekterna av regeringens sänkta ersättningar för mottagandet av ensamkommande till kommuner. – Regeringen har för avsikt att den 1 juli sänka ersättningen till kommunerna för...

: -
0
På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare. Regeringen försöker driva igenom ett kontroversiellt...

: -
0
Solna visar bra resultat när arbetsmarknadsinsatserna utvärderas. Trots ökat flyktingmottagande har Solna för tionde året i rad lyckats få två av tre i arbete genom Solnamodellen (mer än 65 procent). Solna rankas även som nummer ett i Sverige sett till andel flyktingar i förvärvsarbete....

: -
0
Månadsuppföljningen av ekonomiskt bistånd i Solna visar att kostnaderna var rekordlåga i januari 2017. Antalet hushåll ökar till totalt 215 stycken vilket är den tredje lägsta nivån någonsin för årets första månad. – Tack var Solnamodellen och aktivt arbete med att minska bidragsberoendet, har vi...

: -
0
  Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för 11 våningar över jord i kv Patienten 1 i Hagastaden, precis på gränsen till Stockholm. I byggnaden kommer St Eriks ögonsjukhus att flytta in. – Vi är glada att kunna bereda denna viktiga verksamhet plats i...