Författare avModeraterna

Moderaterna

177 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd under april, visar att både kostnaderna och antal hushåll är rekordlåga. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är det lägsta någonsin i Solna. – Under april var det 168 hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd. Det är inte bara en rekordlåg nivå för en...

: -
0
Klicka på bilden nedan för att läsa senaste numret av vår tidning Solna Aktuellt

: -
0
  Allt fler kommuner vill i dagsläget kunna öka tryggheten i olika områden genom trygghetskameror. Dessvärre råder inte kommunerna över frågan. Allmän kameraövervakning kräver tillstånd av Länsstyrelsen efter att kommunen yttrat sig. Det är kommunerna som tillsammans med lokal polis bäst kan avgöra om kameror...

: -
0
Under mars 2017 var försörjningsstödskostnaderna rekordlåga i Solna. Antalet hushåll har dock ökat något jämfört med mars förra året. För att dämpa negativa konsekvenser erbjuder socialtjänsten alla nyanlända med försörjningsstöd en heltidssysselsättning. – Vi ser att antalet bidragshushåll ökar något. Det är i huvudsak nyanlända...

: -
0
Solnas arbete med att ta fram en strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism är nu klar och fastställdes i kommunstyrelsen i går, den 10 april. Syftet är ett tydligt åtgärdspaket för att förhindra radikalisering och våldshandlingar i ett ideologiskt extremistiskt syfte. – Solna ska vara...

: -
0
Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra samråd kring ett förslag om ändring i detaljplanen för kv Lagern (där Råsunda fotbollstadion låg). Förslaget innebär ingen egentlig förändring i fysisk gestaltning, men justerar användningsbestämmelserna så att bostadsanvändning tillåts generellt i såväl ”Dallashuset” som ”Kammenhuset”. – Att sätta...

: -
0
Moderaterna har nationellt åtagit sig att halvera jobbklyftan som utgörs av skillnaden mellan arbetslösheten hos inrikes och utrikes födda. I dag är skillnaden mellan den totala arbetslösheten och den bland utrikes födda 14,5 procentenheter medan den i Solna bara är 3,9 procentenheter. Solna har...

: -
0
2017 kommer Solna stad att ge alla nyanlända utbildningar i bättre hälsa. Satsningen ska ge de nyanlända bättre förutsättningar att delta fullt ut i sina etableringsinsatser. Utbildningen införs i samband med den samhällsorientering som erbjuds och hälsa blir ett utökat uppdrag med 12 extra...

: -
0
Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende alternativt i en träningslägenhet. Cirka 100 solnabor erbjuds stödet som sedan 2002 har varit en upphandlad tjänst. Nu har socialnämnden beslutat att driva verksamheten i kommunal drift. – I varje...

: -
0
På kommunstyrelsen den 12 mars beslutades att Solna stad ännu en gång ska samarbeta med övriga Sörab-kommuner om att ta fram en ny avfallsplan att efterträda den nuvarande som gäller till och med 2020. – Det gläder mig att Solna och övriga norrortskommuner förnyat jobbar...