Författare avMiljöpartiet

Miljöpartiet

128 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Förslaget hotar den värdefulla naturmiljön vid Råstasjön och gör omfattande intrång på strandskyddet, ett skydd som är tänkt att skydda land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.  Novus ställde en fråga till 500 solnabor i februari 2014 om just byggnationen runt Råstasjön. Frågan löd: Är det är okej att

: -
0
I måndags tog kommunstyrelsen i Solna beslut om byggnation av 6-700 bostadsrätter vid Råstasjön, med en stor andel bostäder inom strandskyddat område. På samma möte beslutades också att en utredning om naturreservat vid Råstasjön ska genomföras. Miljöpartiet riktar stark kritik mot att ärendet om byggnation och ärendet om naturreservat vid Råstasjön

: -
0
- Valresultatet visar att många solnabor är gröna. Rösterna stärker klimatarbetet i EU och motverkar rasismen. På lokal nivå stärker det oss i vårt fortsatta arbete för ett mänskligare och grönare stad, säger Susanne Nordling. Miljöpartiet blev också största parti i Stockholm, Uppsala, Vaxholm, Lund och Göteborg, och bland unga väljare

: -
0
Solnaborna röstade på Miljöpartiet i EU-valet / Just nu / Solna / Stockholmsregionen / Miljöpartiet de gröna HemSolnaNyhet, 27 maj I EU-valet var kartan grön i Solna. Miljöpartiet blev det största partiet i Solna och fick 19,8 procent av rösterna. På nationell nivå fick Miljöpartiet 15,3 procent av rösterna och ökade mandaten

: -
0
Solnaalliansen vill bygga 600-700 bostäder, till en stor del på strandskyddat område. Detaljplanen är i granskningsskedet och i samband med det har Länsstyrelsen skrivit ett yttrande som markerar tydligt att byggnation inom strandskydd inte kommer att accepteras. Länsstyrelsen markerar också att det gamla soptippsområdet som är förorenat med deponigas bör

: -
0
Moderaterna har haft stark majoritet i Solna sedan 1998, men har nu som enskilt parti tappat 7,2 procent sedan förra valet. Undersökningen visar också att 51 procent tycker att skattepengar har slösats bort i bygget och driften av Friends Arena. -          Det är tydligt att Solnaborna vill ha en förändring. Byggplanerna

: -
0
Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Vi behöver ta kraftfulla tag för att komma till rätta med bostadsbristen. Samtidigt måste vi planera för en klimatsmart stadsutveckling.   Vi vill att Stockholm och Solna växer samman. Med 7000 nya bostäder och en ny grön boulevard