Författare avMiljöpartiet

Miljöpartiet

125 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Solnaborna röstade på Miljöpartiet i EU-valet / Just nu / Solna / Stockholmsregionen / Miljöpartiet de gröna HemSolnaNyhet, 27 maj I EU-valet var kartan grön i Solna. Miljöpartiet blev det största partiet i Solna och fick 19,8 procent av rösterna. På nationell nivå fick Miljöpartiet 15,3 procent av rösterna och ökade mandaten

: -
0
Solnaalliansen vill bygga 600-700 bostäder, till en stor del på strandskyddat område. Detaljplanen är i granskningsskedet och i samband med det har Länsstyrelsen skrivit ett yttrande som markerar tydligt att byggnation inom strandskydd inte kommer att accepteras. Länsstyrelsen markerar också att det gamla soptippsområdet som är förorenat med deponigas bör

: -
0
Moderaterna har haft stark majoritet i Solna sedan 1998, men har nu som enskilt parti tappat 7,2 procent sedan förra valet. Undersökningen visar också att 51 procent tycker att skattepengar har slösats bort i bygget och driften av Friends Arena. -          Det är tydligt att Solnaborna vill ha en förändring. Byggplanerna

: -
0
Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Vi behöver ta kraftfulla tag för att komma till rätta med bostadsbristen. Samtidigt måste vi planera för en klimatsmart stadsutveckling.   Vi vill att Stockholm och Solna växer samman. Med 7000 nya bostäder och en ny grön boulevard