Författare avKristdemokraterna

Kristdemokraterna

91 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Alltför många känner bristande tilltro till samhällets förmåga att garantera trygghet och oberoende på äldre dagar. Det måste mötas med politiska lösningar som tar hänsyn till våra olikheter och våra olika behov. Därför vill vi införa en äldreboendegaranti som garanterar varje person över 85 år...

: -
0
Migrationsverket planerar att öppna ett storskaligt boende i Solna för asylsökande. Men myndigheten har inte förklarat var eller vilka som ska bo där. Hur ska vår kommun då kunna ge en bra start i Sverige? undrar kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD) Flyktingkrisen är i dag en...

: -
0
Den 27 juni inleddes arbetet med vattenmätningar i Solna i syfte att finna ett lämpligt läge för att etablera ett utomhusbad i staden. I verksamhetsplanen för 2016 fick Kommunstyrelsen i samarbete med nämnder och styrelser i uppdrag att identifiera ett lämpligt läge för etablering av...

: -
0
Varje år till sommaren blir diskussionen kring skolavslutningar i kyrkan åter aktuell. Anledningen till denna ständiga återaktualisering är en skrivelse i skollagen, och närmare bestämt hur Skolverket tolkar denna.  Tolkningen som ställer till med problem är ”Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas...

: -
0
I de senaste budgetarna har regeringen successivt ökat sitt fokus på riktade statsbidrag, i dagsläget finns det över 150 stycken. Riktade statsbidrag kan i teorin verka som en bra idé då det finns gedigna kriterier för utbetalning och uppföljning som i sin tur ökar kontrollen...

: -
0
”Vi lever i en värld som ständigt förändras. Före friskolereformen 1992 fick föräldrar nöja sig med att deras barn gick i den närmaste kommunala skolan. I dag är det otänkbart att vara utan den frihet som det innebär att kunna välja skola åt sina...

: -
0
Som en del av budgetöverenskommelsen mellan Alliansen och Bergshamrapartiet kan en överenskommelse mellan Solna stad och Signalisten om ett trygghetsboende i Bergshamra presenteras. Det nya trygghetsboendet som byggs av Bostadsstiftelsen Signalisten, kommer att bestå av cirka 60 lägenheter med tilltänkt placering på gården till väster...

: -
0
Kommunfullmäktige i Solna beslutade den 30 maj att gå med i det nationella nätverket ’Svenska kommuner mot rasism och diskriminering’. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering bedriver utvecklingsarbete och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd från diskrimineringsombudsmannen. Nätverkets utvecklingsarbete sker bland annat...

: -
0
Kommunfullmäktige i Solna väntas den 30 maj besluta om att gå med i det nationella nätverket ’Svenska kommuner mot rasism och diskriminering’. Svenska kommuner mot rasism bedriver utvecklingsarbete och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd från diskrimineringsombudsmannen. Nätverkets utvecklingsarbete sker bland annat genom...

: -
0
Idag meddelade Sverigeförhandlingen att Solnas stadsdel Hagalund åter är med förhandlingen. Detta trots att Hagalund och Solna inte fanns med i det första budet som presenterades den 8 februari. Sedan det första budet i februari där Solna och Hagalund inte fanns med har Solna stad...