Författare avKristdemokraterna

Kristdemokraterna

101 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. För oss Kristdemokrater är trygghet väldigt viktigt. Vi tycker att trygghetsfrågorna måste få...

: -
0
På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare. Regeringen försöker driva igenom ett kontroversiellt...

: -
0
Under omvårdnadsnämndens sammanträde tisdagen den 24 januari gav nämnden omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av rökfri arbetstid och rökfri arbetsmiljö. På initiativ av Kristdemokraterna beslutade allianspartierna tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet att utreda förutsättningarna för att införa rökfri arbetstid och rökfri...

: -
0
”Det är konstigt att en arbetare i Solna betalar 29,2% i skatt medan jag som pensionär som bor i samma stad har över 30% i skatt” Idag har kristdemokrater över hela landet äldre i olika sammanhang för att tala om äldres livssituation och förutsättningar. I...

: -
0
Kristdemokraterna i Solna ingår i alliansstyret tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet och styr staden som största minoritet under perioden 2015-2018. Vår fullmäktigegrupp består av Samuel Klippfalk (gruppledare), Andreas Hulusjö (ordinarie ledamot) samt ersättarna Kent-Rune Sjöholm samt Petra Klippfalk. Kristdemokraternas kansli i stadshuset i...

: -
0
Solna stad har nått en överenskommelse med Fabege som innebär att staden avslutar sitt engagemang i Friends Arena. Fabege kommer överta stadens ägarandel som uppgår till 16,7 %. En överenskommelse har nåtts mellan Solna stad och fastighetsbolaget Fabege som innebär att Fabege kommer att överta...

: -
0
Under våren utbildades medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden i Silviahemmets certifieringsutbildning inom demens. Under slutet av november är det dags för certifieringsceremonier där verksamheterna certifieras.  Våren 2016 genomgick omsorgspersonal från Hallen, Skoga och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden Silviahemmets utbildningscertifiering inom...

: -
0
Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas...

: -
0
Under kommunfullmäktige den 29 augusti behandlades kvarteret Grankällan, ett projekt som kommer att ge ungefär 200 nya bostäder i anslutning till befintliga Järvastaden. Vid behandlingen av exploateringsavtalet och detaljplanen för kvarteret Grankällan använde sig Vänsterpartiet av en oklar logik. I fullmäktige argumenterade vänstern för att...

: -
0
Måndagen den 12 september gjorde 20 kristdemokratiska företrädare praktik eller besöker företag över hela landet. I Solna besökte Kristdemokraternas kommunalråd Samuel Klippfalk samt ordförande Andreas Hulusjö Ageris Kontaktcenter Måndagen den 12 september uppmärksammade Kristdemokraterna Sveriges jobbskapare genom en företagsturné. Under dagen gjorde 20 kristdemokratiska företrädare...