Författare avKristdemokraterna

Kristdemokraterna

96 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Solna stad har nått en överenskommelse med Fabege som innebär att staden avslutar sitt engagemang i Friends Arena. Fabege kommer överta stadens ägarandel som uppgår till 16,7 %. En överenskommelse har nåtts mellan Solna stad och fastighetsbolaget Fabege som innebär att Fabege kommer att överta...

: -
0
Under våren utbildades medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden i Silviahemmets certifieringsutbildning inom demens. Under slutet av november är det dags för certifieringsceremonier där verksamheterna certifieras.  Våren 2016 genomgick omsorgspersonal från Hallen, Skoga och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden Silviahemmets utbildningscertifiering inom...

: -
0
Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas...

: -
0
Under kommunfullmäktige den 29 augusti behandlades kvarteret Grankällan, ett projekt som kommer att ge ungefär 200 nya bostäder i anslutning till befintliga Järvastaden. Vid behandlingen av exploateringsavtalet och detaljplanen för kvarteret Grankällan använde sig Vänsterpartiet av en oklar logik. I fullmäktige argumenterade vänstern för att...

: -
0
Måndagen den 12 september gjorde 20 kristdemokratiska företrädare praktik eller besöker företag över hela landet. I Solna besökte Kristdemokraternas kommunalråd Samuel Klippfalk samt ordförande Andreas Hulusjö Ageris Kontaktcenter Måndagen den 12 september uppmärksammade Kristdemokraterna Sveriges jobbskapare genom en företagsturné. Under dagen gjorde 20 kristdemokratiska företrädare...

: -
0
Alltför många känner bristande tilltro till samhällets förmåga att garantera trygghet och oberoende på äldre dagar. Det måste mötas med politiska lösningar som tar hänsyn till våra olikheter och våra olika behov. Därför vill vi införa en äldreboendegaranti som garanterar varje person över 85 år...

: -
0
Migrationsverket planerar att öppna ett storskaligt boende i Solna för asylsökande. Men myndigheten har inte förklarat var eller vilka som ska bo där. Hur ska vår kommun då kunna ge en bra start i Sverige? undrar kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD) Flyktingkrisen är i dag en...

: -
0
Den 27 juni inleddes arbetet med vattenmätningar i Solna i syfte att finna ett lämpligt läge för att etablera ett utomhusbad i staden. I verksamhetsplanen för 2016 fick Kommunstyrelsen i samarbete med nämnder och styrelser i uppdrag att identifiera ett lämpligt läge för etablering av...

: -
0
Varje år till sommaren blir diskussionen kring skolavslutningar i kyrkan åter aktuell. Anledningen till denna ständiga återaktualisering är en skrivelse i skollagen, och närmare bestämt hur Skolverket tolkar denna.  Tolkningen som ställer till med problem är ”Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas...

: -
0
I de senaste budgetarna har regeringen successivt ökat sitt fokus på riktade statsbidrag, i dagsläget finns det över 150 stycken. Riktade statsbidrag kan i teorin verka som en bra idé då det finns gedigna kriterier för utbetalning och uppföljning som i sin tur ökar kontrollen...