Författare avKristdemokraterna

Kristdemokraterna

96 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Solnas stora utbud av välfärdsutförare är lika självklart som det är uppskattat. Att själv välja förskola, skola eller hemtjänstutförare är en självklarhet tack vare Alliansen. Ett blandat utbud med kommunala och privata aktörer skapar en bra konkurrens och bidrar till att utveckla och stärka...

: -
0
Kristdemokraterna i Solna vill intensifiera arbetet mot klotter och skadegörelse i staden. Nu fokuseras på Solna station. Genom att flera aktörer samarbetar kan Solna hållas rent, tryggt och snyggt. Solna stad bedriver redan i dag ett aktivt arbete mot klotter och skadegörelse tillsammans med bland...

: -
0
En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska. Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna....

: -
0
I fredags presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige på ett frukostseminarium resultatet av den trygghetsmätning de gjorde på uppdrag av Solna stad 2016. Solnaborna anser att staden är tryggare att bo och verka i dag än när samma mätning genomfördes 2006. Trygghetsmätningen presenterades vid ett seminarium...

: -
0
Solna stad och Stockholms läns landsting har i dag träffat ett avtal om finansiering och utbyggnad av en ny station i Hagalund på tunnelbanans gula linje. Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar – en placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen och...

: -
0
Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. För oss Kristdemokrater är trygghet väldigt viktigt. Vi tycker att trygghetsfrågorna måste få...

: -
0
På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare. Regeringen försöker driva igenom ett kontroversiellt...

: -
0
Under omvårdnadsnämndens sammanträde tisdagen den 24 januari gav nämnden omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av rökfri arbetstid och rökfri arbetsmiljö. På initiativ av Kristdemokraterna beslutade allianspartierna tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet att utreda förutsättningarna för att införa rökfri arbetstid och rökfri...

: -
0
”Det är konstigt att en arbetare i Solna betalar 29,2% i skatt medan jag som pensionär som bor i samma stad har över 30% i skatt” Idag har kristdemokrater över hela landet äldre i olika sammanhang för att tala om äldres livssituation och förutsättningar. I...

: -
0
Kristdemokraterna i Solna ingår i alliansstyret tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet och styr staden som största minoritet under perioden 2015-2018. Vår fullmäktigegrupp består av Samuel Klippfalk (gruppledare), Andreas Hulusjö (ordinarie ledamot) samt ersättarna Kent-Rune Sjöholm samt Petra Klippfalk. Kristdemokraternas kansli i stadshuset i...