Författare avKristdemokraterna

Kristdemokraterna

93 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
När Socialdemokraterna velar är det välkommet att Vänsterpartiets Thomas Magnusson bekänner färg. Han är tydlig med att Solnas privata välfärdsalternativ ska bort. För vänstern är det som vanligt eventuella vinster som är problemet – inte vilken utförare som har bäst kvalitet. I Solna riskerar över...

: -
0
Det måste bli enklare att få bostad i Solna. Vi har prioriterat bostadsbyggandet och Solna har legat i topp i länet under senare år. Men att, som Socialdemokraterna tenderar att göra, ställa hyresrätter mot bostadsrätter är varken konstruktivt eller realistiskt. Det skapar en onyanserad...

: -
0
Ett av Solna stads mål är att ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Under oktober 2016 ombads därför solnaborna att hjälpa till och uppmärksamma platser i stadens utemiljö som kan behöva specifika insatser. Närmare 200 förslag på möjliga förbättringar inkom tack vare engagerade...

: -
0
EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) är inbjuden till Solna stadshus tisdagen den 9 maj för att delta i ett panelsamtal på Europadagen. Med anledning av att hon under helgen visade stöd för en livstidsdömd terrorist finns anledning att ifrågasätta lämpligheten i denna inbjudan. Den 27...

: -
0
Socialdemokraten Olle Burell skriver att han står upp för ett religionsvänligt Sverige, men han gör inte det i praktisk handling. Olle Burell landar i sin replik i ett antal felslut när han menar att barn kommer att utsättas för ensidig religiös påverkan i konfessionella skolor....

: -
0
Under den senaste partikongressen visade Socialdemokraterna att partiet inte är främmande för populistiska drag. Nu har partiet beslutat att ta i med hårdhandskarna mot konfessionella friskolor. Att Kalla faktas avslöjande, om att en muslimsk friskola ägnat sig åt en ideologiskt motiverad könsuppdelning av elever på...

: -
0
Solnas arbete med att ta fram en strategi mot radikalisering och våldsbejakande är nu klar och fastställdes i kommunstyrelsen den 10 april. Syftet är ett tydligt åtgärdspaket för att förhindra radikalisering och våldshandlingar i ett ideologiskt extremistiskt syfte. – Solna ska vara en öppen stad...

: -
0
Solnas stora utbud av välfärdsutförare är lika självklart som det är uppskattat. Att själv välja förskola, skola eller hemtjänstutförare är en självklarhet tack vare Alliansen. Ett blandat utbud med kommunala och privata aktörer skapar en bra konkurrens och bidrar till att utveckla och stärka...

: -
0
Kristdemokraterna i Solna vill intensifiera arbetet mot klotter och skadegörelse i staden. Nu fokuseras på Solna station. Genom att flera aktörer samarbetar kan Solna hållas rent, tryggt och snyggt. Solna stad bedriver redan i dag ett aktivt arbete mot klotter och skadegörelse tillsammans med bland...

: -
0
En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska. Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna....