Författare avAnders Ekegren

Anders Ekegren

167 INLÄGG 0 COMMENTS

: -
0
Stadsbyggnadsnämnden i Solna har beslutat om att revidera parkeringsnormen för att underlätta byggandet av små lägenheter. Den viktigaste faktorn för att bedöma behovet blir därför lägenhetens storlek och i andra hand närheten till spårbunden trafik. Lägnhetsstorlek                   Parkeringstal inkl besöksparkering 1-2 rok                                0,5 3-4 rok                                0,7 5...

: -
0
Ett hus i korsningen, Solnavägen/Bollvägen som under ett 30-tal  år använts för kontorsändamål görs om till ett vård- och omsorgsboende med 70-platser.  Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planen och planen kommer att fastställas av kommunfullmäktige i  november. Kontorshuset som byggdes på 80-talet anses i dag vara ett...

: -
0
I söndags skulle jag åka tåg från Göteborg till Stockholm med avgång kl 18.37. När jag kom till perrongen 15 minuter innan avfärd kunde jag läsa på  informationstavlan att tåget går först kl 19.37. Jaha tänkte jag. Det är som vanligt. Men jag lugnade...

: -
0
I går hade Solna sitt första kommunfullmäktigesammanträde  efter valet då många viktiga val skulle förrättas, b l a val av kommunfullmäktiges presidium och ny kommunstyrelse. För mig var det lite extra spännande då jag tjänstgjorde som ålderspresident i fullmäktige och satt ordförande vid de...

: -
0
I går presenterade S/MP  regeringen budgeten för 2015. I budgetpropositionen  2014/15:1 i avsnitt  2.5.4 aviserar regeringen förändringar av skatteutjämningssystemet som kommer att  drabba Solna och många andra kommuner.  Den förra regeringen ville främja tillväxten och stödja de kommuner som har en stark befolkningsökning och...

: -
0
Trots att jag nu har lämnat landstinget kunde jag inte låta bli att gå på det första landstingsmötet efter valet då nya landstingsfullmäktige träffades för första gången. Vid detta första landstingsfullmäktige skulle b l a fullmäktiges presidium väljas liksom ny landstingsstyrelse och landstingsråd. Alliansen förslog...

: -
0
En tredjedel av Solnas yta utgörs av tillgängliga park- och naturområden. Här finns allt från den anlagda parken till det som uppfattas som vild natur. En ny grönplan har tagits fram i syfte att visa hur Solnas grönområden kan...