På SolnaPol samlas inlägg från politiska bloggar i Solna. Du kan också bidra med dina egna artiklar och texter.

Senast publicerat

: -
0
    Många partier har drivit frågan om ett trygghetsboende i Bergshamra,    b l a Liberalerna och det finns en överenskommelse mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet om att bygga ett trygghetsboende i Bergshamra. Det är bra på många sätt. Ett av skälen till att...

: -
0
Inför budget 2018 har alliansen ännu en gång träffat en överenskommelse med Bergshamrapartiet. Med Bergshamrapartiets stöd har alliansen majoritet i kommunfullmäktige och därmed möjligheten att få igenom den nya budgeten för 2018. I utbyte har alliansen lovat Bergshamrapartiet några lokala satsningar i Bergshamraområdet, bland...

: -
0
Bergshamrapartiet och Alliansen har för tredje året i rad slutit en budgetöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att Bergshamrapartiet stöder Alliansen budget för 2018 i utbyte mot en rad satsningar i Bergshamra. Bland satsningarna kan nämnas: – Upprustning/omdaning av Bergshamraskolans skolgård – Ett pilotprojekt för säkra skolvägar och säker skolgård...

: -
0
De senaste veckorna har det talats mycket om att priserna på framför allt bostadsrätter  sjunker. Det tar längre tid att sälja bostäder och vissa talar tom om ett för stort utbud. Jag delar inte den uppfattningen. Det är tom bra att priserna inte fortsätter...

: -
0
Vasalundsparken är ett grönområde mellan Dalvägen och Råsundavägen som knyter samman Arenastaden och Råsunda. Parken fyller många viktiga funktioner - det är en plats där barn kan leka, där pensionärer kan rasta hunden och där Arenastadens kontorsanställda kan njuta av en lunchrast i det...

: -
0
Alliansen i Solna och Bergshamrapartiet har slutit en överenskommelse inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2018.   Alliansen och Bergshamrapartiet har framgångsrikt samarbetat i budgetfrågan både 2016 och 2017 och är nu överens om att fördjupa samarbetet även inför 2018. Överenskommelsen innebär bland...

: -
0
  Nu har jag varit kommunalråd på halvtid i snart 3 år. Den 31 december 2018 blir det 4 år. När möjligheten gavs efter valet 2014 så sade jag att jag var beredd att göra detta en eller två mandatperioder. 4 eller 8 år. Räcker det...

: -
0
  Klimatpolitiska mål kan ofta upplevas som vaga eller alldeles för omfattande. Klimathotet är trots allt ett globalt problem, så hur kan egentligen en liten kranskommun som Solna på något sätt förändra något vad det gäller klimatet? Kort sagt: spelar det egentligen någon roll...

: -
0
Det var en söndagseftermiddag med vackert väder, trots detta blev Vänsterpartiet Solnas arrangemang i Folkets Hus välbesökt. Vi inledde med dokumentärfilmen ”This Changes Everything”, baserad på Naomi Kleins bok med samma namn. Det bärande budskapet är att klimatkrisen och ett misslyckat ekonomiskt system går...

: -
0
Varje år gör Lärarförbundet en ranking av landets kommuner, Bästa skolkommun. Det är tretton olika faktorer såsom lön, resurser, meritvärde, sjuktal, avtalspart med mera som sammantaget resulterar i en viss placering på listan. I år placerade sig Solna på plats 217 av 290, det...

: -
0
Miljöpartiet är en stark kraft i Solnapolitiken och ett vasst oppositionsparti. Efter valet 2014 då vi fick 13,2% ökade vi från sex till åtta ledamöter i kommunfullmäktige och vi leder nu oppositionens arbete i både Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Vi har...

: -
0
På söndag (15 okt) är det dags för filmvisning och panelsamtal. This Changes Everything är baserad på Naomi Kleins bok med samma namn som visar på hur olika samhällen gör motstånd och bygger upp alternativ för att hantera både effekterna och orsakerna till klimatkrisen....

: -
0
För snart två år sedan fällde Mark- och Miljööverdomstolen sin dom, som ledde till att den planerade byggnationen vid Råstasjön stoppades. Innan jul är planerna att Solnas kommunfullmäktige ska fatta beslut om Naturreservatet, men det förslag som ligger är alldeles för litet. Fågel- såväl...

: -
0
”Makten kan inte vara ett självändamål. Makten är till för att förändra. Innan var det något fint att stå upp för sin politik. Nu är det ”fint” att gå med på vad som helst och detta kallas för att ”ta ansvar”- Hanna Thomé, oppositionskommunalråd...

: -
0
Idag, den 30 september, anordnar nordiska motståndsrörelsen en marsch i Göteborg. Det rör sig om ca tusen nazister som marscherar genom stadens gator. I sina tidigare marscher har de haft sköldar och fanor med den nazistiska symbolen tyrrunan. Därtill har de vid tidigare manifestationer...

: -
0
Solna stad toppar för tionde året i rad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor enkätstudie bland företagare över hela landet. Därefter sammanvägs resultaten och kommunerna rangordnas. Att Solna stad blir vinnare för tionde året i rad...

: -
0
Idag, måndag 25 september 2017, kommer i framtiden att bli ihågkommet som en historisk dag.  De Kurdistanska folken (kurder, turkmener, syrianer, assyrier, kaldeer och araber) kommer att för första gången att själva få uttala sig huruvida de vill fortsätt leva i ett fallerat Irak, eller...

: -
0
Trafikverket har utrett den gamla frågan om att bygga en Huvudstaled i tunnel. Utredningen visar att tunneln skulle kosta minst 4,2 miljarder kronor (6,5 miljarder om alla finansiella kostnader räknas in) och att de samhällsekonomiska kostnaderna är betydligt större än de möjliga vinster tunneln...

: -
0
Idag kommer ett antar volontärer sätta upp insektshotell runt Råstasjön för att ge våra minsta flygande djur bättre förutsättningar. Det är Solna och Sundbybergs naturskyddsförening som ligger bakom initiativet, som varit lyckosamt på andra platser i och utanför landet. Föreningen kommer även sköta hotellen framgent...

: -
0
”Matpatrullen”, där kärntruppen har varit 3 Allianspolitiker från Solna, återupptar sina besök i Solnas skolrestauranger. Vi började höstterminen -16 och har besökt alla kommunala skolor, ofta flera gånger, och tänker oss att under höstterminen besöka varje skola en gång. Foto: SVT Vi gör detta för att skaffa...

: -
0
I Huvudsta, Hanneberg, Hagalund och Bagartorp – här lovar vi Socialdemokrater att bygga 4 nya skolor när vi vunnit valet 2018. Om Solna som stad på ett bra sätt ska klara både en snabb tillväxt av nya Solnabor och säkerställa så att alla klarar skolan...

: -
0
I fredags skrev professor Jan Blomgren på denna debattsida om problematiken med få, om ens några, alternativ i familje- och skattepolitiken. Vi håller med Blomgren om att möjligheten till frivillig sambeskattning är ett alternativ som är värt att utreda. För att få ihop livspusslet behöver...

: -
0
Solna stad har Silviacertifierat alla sina demensboenden. På grund av detta gjorde Drottning Silvia i dag ett studiebesök på Skoga vård- och omsorgsboende, där hon fick möjlighet att studera hur personalen arbetar med personer med demens. Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden,...

: -
0
Fortfarande grönskar det vid Råstasjön, även om det finns små tecken på att hösten börjar smyga sig på. Råstasjön är ett omtyckt strövområde som ligger nära tät bebyggelse och även kommunikationer. Nu kan vi alla som uppskattar naturen vid Råstasjön glädjas åt att Solna...

: -
0
  Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för ett flerbostadshus i kv Slingan på nio våningar. Huset kommer även att inrymma LSS-boende och lokaler i bottenvåningarna ut mot huvudstråken. – Detta projekt ger Råsundavägen en tydlig avslutning och en sammanhållen stadsmässig gräns mot Sundbyberg, säger Torsten...

: -
0
Solna stad har träffat Landstingets trafikförvaltning till följd av det brev som Alliansen skickade till dem i somras. Syftet har varit att få klarhet i frågan om pendeltågstrafiken till Ulriksdals station. Trafikförvaltningen redogjorde för föreslagen tidtabell 2018, som redan förhandlats fram med Trafikverket. Förslaget innebär...

: -
0
En statlig utredning föreslår att Såfa-fonden inom PPM-systemet bör ersättas av en fond med betydligt mindre risk. Såfan är den fond som förvaltar pensionssparandet åt de sparare som inte valt fonder i den statliga premiepensionen, PPM. Förslaget är ogenomtänkt. De pengar som finns inom PPM-systemet...

: -
0
Under tre månader har intresserade Solnabor haft möjlighet att ge synpunkter på förslaget till naturreservat runt Råstasjön. De inkomna förslagen har hittills varit överväldigande positiva till att utöka reservatet enligt Rädda Råstasjöns förslag, samt att behålla naturen som den är idag. Det är många som...

: -
0
Det är knappast troligt att något av de tre blocken får egen majoritet efter riksdagsvalet 2018. Och skulle kristdemokraterna eller miljöpartiet åka ur riksdagen blir det ännu svårare att bilda majoriteter. Socialdemokraterna har varit duktiga på att sätta bilden av att en Alliansregeringen blir beroende...

: -
0
I fredags avgick Stefans Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson med omedelbar verkan. Hon ansåg att hon hade varit med på två möten där frågan om känsliga uppgifter på Transportstyrelsen hanterades av utländsk, icke säkerhetsklassad personal diskuterats utan att hon förstått vidden av detta och missat...

: -
0
För femte året i rad delades stipendiet på 25.000 ut i samband med Filmstadens dag. I år tilldelades priset den unga filmaren Ellen Fiske som har gjort filmen Lone dads, som bland annat visats på Tempo dokumentärfestival. Ellen Fiske, född 1987, har en bakgrund från...

: -
0
Klimatpolitiskt program för Solna  V(i) måste agera för klimatet nu! Den globala uppvärmningen är ett hot mot människors och djurs överlevnad och välbefinnande. Den pågår redan men om mänskligheten klarar att kraftfullt och snabbt dra ner på utsläppen av växthusgaser ter sig framtiden ändå...

: -
0
  Under de senaste 10 åren har kostnaderna för ekonomiskt bistånd nästan halverats i Solna. Under första halvåret lämnade 151 personer bidragsberoende för egen försörjning. – Vi har under många år arbetet med solnamodellen som innebär att solnabor utan arbete får aktivt stöd att nå egen...

: -
0
Våld i nära relationer är allvarliga samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Barn, kvinnor och män utsätts för våld av en närstående, men kvinnor och barn är i högre utsträckning utsatta för våldsamt och upprepat våld. Våld i nära relationer är främst en polisiär fråga,...

: -
0
Paris-avtalet hit. Flygskatter dit. Högre temperatur. Isen smälter vid polerna. Konsumism. Förnybara energikällor. Skaffa färre barn. Återvinning. Spara på naturens resurser. Skriv inte ut om du inte måste. Klimatkris. Vi vill påstå att detta inte bara är en klimatkris. Det är en tidpunkt i...

: -
0
Efter en del funderingar har jag bestämt mig för att ställa upp i Liberalernas provval i Stockholms län till riksdagen. Min stora politiska erfarenhet från framförallt kommunalpolitikens olika områden och min erfarenhet och kunskap om svensk arbetsmarknad och trygghetssystemen gör jag den bedömningen att...

: -
0
Det var en strålande sensommardag då Hagalundsdagen gick av stapeln i Hagalundsparken. Vi var flera som ville närvara… …och ännu fler blev det någon timme senare! Vi delade ut flygblad om vad vår syn på hur Hagalund ska utvecklas, vid vårt bord fanns även...

: -
0
nike air max 90 yeezy 350 boost Lördagen den 12 augusti var det dags för Blockparty Bagartorp, en kvartersfest för alla som bor i Bagartorp och Agnesberg. Vid plaskis mitt i Bagartorpsringen kunde alla i grannskapet roa sig med musik, hoppborg, ansiktsmålning, bollkastning och tipspromenad och...

: -
0
Sensommaren har anlänt till Råstasjön. Skrattmåsarna har för länge sedan flyttat från vassholmen och svanungarna har vuxit sig stora nu. På den norra sidan är det fortfarande lummigt och grönt, en och annan AIK:are syntes vimla på gångstigarna innan matchstarten på Friends. I det sydvästra hörnet...

: -
0
Nu under sommaren invigdes citybanan för pendeltåg i Stockholm. En viktig investering för att kunna öka tågtrafiken i regionen.  Men vi får nu veta att den utlovade turtäthet som tidigare utlovats kommer landstinget inte leva upp till. Det har funnits förslag på att testa...

: -
0
Att vandra runt Mont Blanc är den stora klassikern för alla vandrare, oftast kallad för Tour du Mont Blanc. Första gången jag gick runt Mont Blanc var 1997, dvs för 20 år sedan. Då hade vi med oss all packning under vandringen. Nu 20...

: -
0
På 1950-talet bestämde sig Solna och åtta andra kommuner i länet för att tillsammans hantera reningen av avloppsvatten. 1957 bildade de Käppalaförbundet och två år senare invigdes Käppalaverket på Lidingö. I år firar Käppalaförbundet 60 år och under åren har reningsverket byggts ut och...